มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560
ประเภทข่าวสาร : แนะแนวการศึกษาและอาชีพ | วันที่ประกาศ 20 ธ.ค. 2560  | อ่าน 777 ครั้ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 2560

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน**

ดาวน์โหลดระเบียบทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร