กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561
ประเภทข่าวสาร : กิจกรรม | วันที่ประกาศ 08 พ.ย. 2560  | อ่าน 463 ครั้ง

  Young artists talent 4.0

ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาตรี

ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี
ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://www.ocac.go.th/index.php?module=news&page2=detail&id=1695