ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสมาคมชาวจันทบุรี
ประเภทข่าวสาร : แนะแนวการศึกษาและอาชีพ | วันที่ประกาศ 11 ก.ย. 2560  | อ่าน 1254 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาทั่วไป (ทุนให้เปล่า) 

ทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี

จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท