ข่าวดี...นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ. ที่ทำเรื่องกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 ผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ถึง 2.00 ก็สามารถทำเรื่องกู้ได้
ประเภทข่าวสาร : | วันที่ประกาศ 03 ส.ค. 2560  | อ่าน 192 ครั้ง

 

คลิกอ่าน ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560