ขั้นตอนของ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ. ที่ไปสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ประเภทข่าวสาร : | วันที่ประกาศ 02 ส.ค. 2560  | อ่าน 155 ครั้ง

นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ. ที่ไปสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

ติดต่อด้วยตนเอง ส่งใบลงทะเบียนเรียน สำเนาผลการเรียน  พร้อมเซ็นแบบยืนยัน ได้ ณ แผนก กยศ. ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค.-   31 ส.ค. 60  ต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย  ก่อนที่จะมาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ กยศ.ก่อน 1 วัน เบอร์โทรศัพท์ 0 3930 7273 หรือ 0 3930 7261-4 ต่อ 117 ,118 หรือ 09 6692 7791