ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการ ส่วนภูมิภาค ข้าราชการท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ (กีฬาไตรมิตร ครั้งที่ 5)
ประเภทข่าวสาร : กีฬา | วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2560  | อ่าน 749 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ภาพที่ 1 : ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมเดินขบวนแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ (กีฬาไตรมิตร ครั้งที่ 5) ในวันที่ 5 พ.ค.60

ภาพที่ 2 : นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ (นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม) ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ (กีฬาไตรมิตร ครั้งที่ 5) ในวันที่ 5 พ.ค.60 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

ภาพที่ 3 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ

ภาพที่ 4 : ทีมนักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอล

ภาพที่ 5 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ภาพที่ 6 : ทีมนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล

ภาพที่ 7 : แข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท ทีมผสม

ภาพที่ 8 : แข่งขันประเภทกีฬาพื้นบ้าน