ดูข่าวสารทั้งหมดของประเภทข่าวสาร : บริการและสวัสดิการนักศึกษา

แจ้งรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2560 ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อดังนี่.-
[ ประกาศวันที่ : 02 มี.ค. 2561 | อ่าน : 1713 ครั้ง ]
EMS //ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 26 ก.พ.61
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2561 | อ่าน : 453 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน //จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 23 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 23 ก.พ. 2561 | อ่าน : 534 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน //จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 13 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 13 ก.พ. 2561 | อ่าน : 331 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน //จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 12 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 12 ก.พ. 2561 | อ่าน : 195 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 8 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2561 | อ่าน : 175 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 7 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2561 | อ่าน : 172 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 6 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2561 | อ่าน : 169 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 5 ก.พ. 61
[ ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2561 | อ่าน : 206 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 26 ม.ค. 61
[ ประกาศวันที่ : 26 ม.ค. 2561 | อ่าน : 225 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 15 ม.ค. 61
[ ประกาศวันที่ : 16 ม.ค. 2561 | อ่าน : 238 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 9 ม.ค. 61
[ ประกาศวันที่ : 10 ม.ค. 2561 | อ่าน : 204 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 8 ม.ค. 61
[ ประกาศวันที่ : 09 ม.ค. 2561 | อ่าน : 214 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 7 ธค. 60
[ ประกาศวันที่ : 07 ธ.ค. 2560 | อ่าน : 132 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 4 ธค 60
[ ประกาศวันที่ : 04 ธ.ค. 2560 | อ่าน : 155 ครั้ง ]
EMS // ลงทะเบียน // จดหมายธรรมดา ประจำวันที่ 22/พย./60
[ ประกาศวันที่ : 22 พ.ย. 2560 | อ่าน : 156 ครั้ง ]
ประกาศ !! นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. - 29 ธ.ค.60 ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 22 พ.ย. 2560 | อ่าน : 466 ครั้ง ]
EMS //ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 28-29 ก.ย. 60
[ ประกาศวันที่ : 29 ก.ย. 2560 | อ่าน : 250 ครั้ง ]
ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36
[ ประกาศวันที่ : 29 ก.ย. 2560 | อ่าน : 419 ครั้ง ]
EMS //ลงทะเบียน // ประจำวันที่ 22 ก.ย. 60
[ ประกาศวันที่ : 25 ก.ย. 2560 | อ่าน : 238 ครั้ง ]

มีข้อมูลทั้งหมด 197แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ผังบุคลากร

ติดต่อเรา

เอกสาร บริการนักศึกษา

เอกสาร กยศ. , กรอ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ.กรอ