ดูข่าวสารทั้งหมดของประเภทข่าวสาร : คำสั่งและรายชื่อลงทะเบียนโครงการของงานพัฒนานักศึกษา(เฉพาะอาจารย์/เจ้าหน้าที่)

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
[ ประกาศวันที่ : 26 ม.ค. 2561 | อ่าน : 272 ครั้ง ]
โครงการราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสา ปีที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต วันที่ 17 มกราคม 2561
[ ประกาศวันที่ : 26 ม.ค. 2561 | อ่าน : 239 ครั้ง ]
ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 1
[ ประกาศวันที่ : 15 ม.ค. 2561 | อ่าน : 274 ครั้ง ]
ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 12
[ ประกาศวันที่ : 15 ม.ค. 2561 | อ่าน : 347 ครั้ง ]
งานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประกาศวันที่ : 15 ม.ค. 2561 | อ่าน : 127 ครั้ง ]
โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
[ ประกาศวันที่ : 15 ม.ค. 2561 | อ่าน : 144 ครั้ง ]
พิธีแถลงข่าวกีฬา "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 12
[ ประกาศวันที่ : 14 ธ.ค. 2560 | อ่าน : 127 ครั้ง ]
โครงการราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต ในวันที่ 28 ก.ย.60
[ ประกาศวันที่ : 06 พ.ย. 2560 | อ่าน : 134 ครั้ง ]
กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 15 กันยา ราชมงคลน้อมเกล้า ในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ ประกาศวันที่ : 20 ก.ย. 2560 | อ่าน : 156 ครั้ง ]
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 กันยายน 2560
[ ประกาศวันที่ : 20 ก.ย. 2560 | อ่าน : 149 ครั้ง ]
โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
[ ประกาศวันที่ : 19 ก.ย. 2560 | อ่าน : 179 ครั้ง ]
โครงการราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสา ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "จากใจ" ถวายในหลวง ร.๙
[ ประกาศวันที่ : 07 ก.ย. 2560 | อ่าน : 125 ครั้ง ]
โครงการ 15 กันยายน วันราชมงคลน้อมเกล้า และ โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559
[ ประกาศวันที่ : 28 ก.ค. 2560 | อ่าน : 191 ครั้ง ]
โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 1-2
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2560 | อ่าน : 189 ครั้ง ]
งานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2560 | อ่าน : 183 ครั้ง ]
โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2560
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2560 | อ่าน : 157 ครั้ง ]
โครงการราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสา ปีที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต วันที่ 19 ตุลาคม 2559
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2560 | อ่าน : 130 ครั้ง ]
ใบลงชื่อคณะกรรมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2560
[ ประกาศวันที่ : 28 ก.ค. 2560 | อ่าน : 128 ครั้ง ]
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ (กีฬาไตรมิตร ครั้งที่ 5) วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2560 | อ่าน : 96 ครั้ง ]
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 เมษายน 2560
[ ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2560 | อ่าน : 139 ครั้ง ]

มีข้อมูลทั้งหมด 26แถว 1 2

ผังบุคลากร

ติดต่อเรา

เอกสาร บริการนักศึกษา

เอกสาร กยศ. , กรอ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ.กรอ