ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : แผนการเรียน2-60
วันที่ประกาศ :  28 ธ.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวสารงานทะเบียน
จำนวนคนเข้าดู : 1129คน
ข้อความ

แผนการเรียน ของภาคการศึกษาที่ 2-2560 ใช้ประกอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

-  คณะเทคโนโลยีสังคม  คลิ๊กที่นี่

-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  คลิ๊กที่นี่