Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
ดูข่าวสารของประเภทข่าวสาร : ข่าวสารงานทะเบียน ทั้งหมด
ประกาศ ฯ ถอนรายชื่อ 2-60
 ประกาศวันที่ : 28 ก.พ. 2561 
จำนวนคนเข้าดู : 364 คน
พ้นสภาพ 1/60
 ประกาศวันที่ : 17 ม.ค. 2561 
จำนวนคนเข้าดู : 402 คน
ประกาศถึงนศ
 ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2561 
จำนวนคนเข้าดู : 575 คน
ยกเลิกประกาศ
 ประกาศวันที่ : 05 ต.ค. 2560 
จำนวนคนเข้าดู : 473 คน
พ้นสภาพย้อนหลัง 2-59
 ประกาศวันที่ : 26 ก.ย. 2560 
จำนวนคนเข้าดู : 293 คน
ประกาศ มทร. ถอนชื่อฯ
 ประกาศวันที่ : 24 ส.ค. 2560 
จำนวนคนเข้าดู : 279 คน
แผนการเรียน1-60
 ประกาศวันที่ : 02 ส.ค. 2560 
จำนวนคนเข้าดู : 756 คน
 
มีข้อมูลทั้งหมด 7แถว 1