ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺิบัติราชการและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
วันที่ประกาศ :  22 ก.ย. 2558 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 1164คน
ข้อความ

อ่านรายละเอียด