ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
วันที่ประกาศ :  20 มี.ค. 2558 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 1163คน
ข้อความ

อ่านรายละเอียด