ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ส่งหนังสือขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา
วันที่ประกาศ :  01 ธ.ค. 2557 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 1163คน
ข้อความ

อ่านรายละเอียด