ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 61
วันที่ประกาศ :  15 ม.ค. 2561 
ชื่อประเภทข่าวสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / เอกสารการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
จำนวนคนเข้าดู : 1179คน
ข้อความ

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ

กิจกรรมที่ 1 พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน >>ดาวน์โหลด

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม>>> ดาวน์โหลด