ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประกาศรับสมัคร ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน หอพักนักศึกษาชายและหญิง สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ประกาศ :  19 ธ.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 1183คน
ข้อความ

ประกาศรับสมัคร ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน หอพักนักศึกษาชายและหญิง สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี.pdf