ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน แผนกบัญชี สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ประกาศ :  19 ธ.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 1181คน
ข้อความ

 

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน แผนกบัญชี สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี.pdf