ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : การจองบูธร้านค้า งานรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 17
วันที่ประกาศ :  15 พ.ย. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 1229คน
ข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดจัดงาน "ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 17   

ระหว่างวันที่ 10 -18 กุมภาพันธ์ 2561

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร จองร้านค้า

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การจองร้านค้า