ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : พิธีเปิดงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ :  26 ก.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / เอกสารการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
จำนวนคนเข้าดู : 1210คน
ข้อความ

ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีเปิด.pdf

 

ผู้บริหาร,คณบดี,ผู้อำนวยการ มทร.ตะวันออก.pdf

 

สนง.วข.จบ,คณะเกษตร,คณะสังคม.pdf

 

บุคลากร มทร.ตะวันออก.pdf