ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : คำสั่งและรายชื่อลงทะเบียนโครงการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ประกาศ :  27 ก.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 784คน
ข้อความ

 

คำสั่งและรายชื่อผู้ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ปี 2560.pdf

 

คำสั่ง โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2560.pdf

รายชื่อลงทะเบียนโครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2560.pdf

 

คำสั่ง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560.pdf

รายชื่อลงทะเบียนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560.pdf

 

คำสั่ง โครงการฟังธรรม นำหลักพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2560.pdf

รายชื่อลงทะเบียนโครงการฟังธรรม นำหลักพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2560.pdf

 

คำสั่ง โครงการวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี 2560.pdf

รายชื่อลงทะเบียนโครงการวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี 2560.pdf

 

คำสั่ง โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560.pdf

รายชื่อลงทะเบียนโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560.pdf