ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ประกาศ :  15 มิ.ย. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 1181คน
ข้อความ

 

 

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก.pdf