ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟังธรรม นำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2560
วันที่ประกาศ :  26 ก.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 347คน
ข้อความ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟังธรรม นำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟังธรรม นำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2560.pdf