ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)
วันที่ประกาศ :  17 มี.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 380คน
ข้อความ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)