ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : การจัดพิธีธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 100 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ประกาศ :  02 ธ.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร : หนังสือเวียน
จำนวนคนเข้าดู : 1339คน
ข้อความ

อ่านรายละเอียด