ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี แจ้งเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านบัตรอวยพร
วันที่ประกาศ :  28 พ.ย. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 628คน
ข้อความ

อ่านรายละเอียด