ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ขอเชิญร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
วันที่ประกาศ :  07 พ.ย. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 731คน
ข้อความ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กำหนดจัด

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

 

          โดยจะมีการจัดอบรมภาคทฤฏีและภาคปฏิบัติ ณ จังหวัดจันทบุรี จากนั้น จะคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา......กำหนดเปิดรับสมัครการคัดเลือกรอบแรก ระหว่างเดือนตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

 

...ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม...