ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :  15 พ.ย. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 819คน
ข้อความ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ได้แก่ นางสาวรัตนาวดี  จันทราภรณ์ศิลป์