ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข วันที่ 19-21 พ.ย. 59 นี้
วันที่ประกาศ :  27 ต.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 731คน
ข้อความ

 

กำหนดการและตารางปฏิบัติธรรม ----> ดาวน์โหลด

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  ----> ดาวน์โหลด