ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ขอเชิญ ร่วมพิจารณาคัดเลือกตำราต่างประเทศเข้าห้องสมุด
วันที่ประกาศ :  19 ก.ย. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 595คน
ข้อความ

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ

ร่วมพิจารณาคัดเลือกตำราต่างประเทศเข้าห้องสมุด สำหรับงบประมาณปี 2560

จากร้าน SE.BOOKS และร้าน A2S BOOS

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 59

ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ค่ะ