ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (24-25 ส.ค. 59)
วันที่ประกาศ :  31 ส.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 797คน
ข้อความ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มทร.ตะวันออก

วิทยาเขตจันทุบรี ประจำปี 2559

 

คลิก..เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ

คลิก..เพื่อดาวน์โหลคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ