ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภุูมิภาค ประจำปี 2559
วันที่ประกาศ :  18 ส.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม -- Rmutto.chan News
จำนวนคนเข้าดู : 1180คน
ข้อความ

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มรภ.รำไพพรรณี และ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ใน concept "ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International Year of Pulse) และ STEM Education) จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ดูภาพทั้งหมดคลิ๊กที่นี่