ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประชุมคณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ :  06 ส.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม -- Rmutto.chan News
จำนวนคนเข้าดู : 1210คน
ข้อความ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้กำหนดให้มีการประชุมคณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่2/2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผศ.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธาน ผศ.มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร นายธำรงค์ แจงเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่ทั้ง 3 ส่วนงานคือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมทั้งชี้แจงและแจ้งวาระการประชุมต่างๆให้แก่คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน.ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิ๊กที่นี่