ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
วันที่ประกาศ :  06 ส.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม -- Rmutto.chan News
จำนวนคนเข้าดู : 1201คน
ข้อความ

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทุบรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำวิทยาเขตจันทบุรี  ผศ.มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร นายธำรงค์ แจงเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งมีการเสนา หัวข้อ “รู้รอบด้านกับชุมชนใกล้เคียง” โดยมีหน่วยงานต่างๆดังนี้ อำเภอเขาคิชฌกูกูฎ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาคิชฌกูฎ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เทศบาลตำบลพลวง สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกระทิง และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ให้ความรู้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.   ดูภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่