Untitled Document
รูปภาพกิจกรรม
โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2559
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอเขาคิชฌกูฏ
กิจกรรมเสวนากึ่งวิชาการ โครงการลดนักดื่มหน้าใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา
พิธีถวายความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โครงการ ราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตรอาสาปีที่1 แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันโลหิต
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯทั้ง 2คณะ
มีข้อมูลทั้งหมด 9แถว 1