อัลบั้ม : กิจกรรมเสวนากึ่งวิชาการ โครงการลดนักดื่มหน้าใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา