อัลบั้ม : โครงการ ราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตรอาสาปีที่1 แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันโลหิต