อัลบั้ม : งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯทั้ง 2คณะ