อัลบั้ม : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มรภ.รำไพพรรณี และ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์