อัลบั้ม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559