อัลบั้ม : กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2559