ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย ในหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน 507 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย ในหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก