ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก PORTFOLIO 1/2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ :  14 ก.พ. 2561 
จำนวนคนเข้าดู : 932คน
ข้อความ
   ** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี    >> คลิก <<
       ** กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์       >> คลิก <<
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2561 
รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
ครั้งที่ 1/2 สอบสัมภาษณ์
 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชั้นล่าง
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
8.30 น. - 10.00 น. ยื่น
บัตรประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
9.00 น. - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
 
โดยแยกตามคณะ ดังนี้